Workshops för alla intresserade

WORKSHOPS öppna för alla! Inte alls bara för dem som redan deltar i den långa kursen. Även dessa evenemang genomförs i Järbo, Sandvikens kommun. Vägbeskrivning kommer till dem som anmäler sig.

I tillägg till undervisningen inom ramen för helårs-kursen kommer det att erbjudas workshops till alla intresserade. Här kommer första erbjudandet:

LÄR DIG YMPA FRUKTTRÄD och skapa dina framtida äppelträd

Torsdag kväll 16 april 2020 i Järbo,  Tyvärr har anmälningstiden passerat och denna workshop-kväll är helt fulltecknad.  

Kvällens föreläsare och praktiska lärare är Sylve Rolandsson, aktiv i Pomologiska sällskapet och van föreläsare och praktisk lärare i ”äppelsammanhang”. Efter föreläsning lär vi oss att skära snitten rätt och förena stam med ymp för att få fina framtida fruktträd! Det är en liten ”operation” då man måste iaktta strikt hygien! Allt du behöver för att skapa två små träd ingår: ympvax, tejp och lite jord som du planterar i. Förtäring i början av kvällen samt fika under kvällen också. Ympkniv kan du låna under kvällen. Du kan också köpa den med dig hem för 100:-  ifall du vill fortsätta med denna ädla hobby! 

Vad gäller ympris, så går det att skapa helt olika sorters äppelträd! Vi kommer att erbjuda ympris från flera sorters träd. Du kan skapa träd som ger sommarfrukt, höstfrukt, frukt för att i första hand musta eller vinterfrukt som tål olika lång lång lagring! Du väljer och skapar din framtida äppelskörd!  Anmäl dig här! men OBS senast 6 februari för att det ska finnas grundstammar att utgå från!

Ett av många sorters äppelträd du kan skapa denna kväll!

Svenska äpplen

P.s. Görel Kristina Näslund, en ledare i Pomologiska sällskapet, har skrivit flera äppelböcker. Hennes största heter Svenska äpplen. I handeln kostar den ca 630:- Under ymp-kvällen kan du köpa den av Sylve för 500:-

Och slutligen: eftersom du är intresserad av ämnena och upplägget som UTANFÖR BOXEN GRÖN står för så låt oss hålla kontakt; meddelande gärna din mailadress och följ projektet här på hemsidan! Tyvärr kan vi inte ta emot några ytterligare deltagare till den stora kursen. Betydligt fler anmälde sig än det antal personer vi kunde ta emot som deltagare. Vi förbereder sätt att göra information från undervisningstillfällena tillgängliga för alla intresserade! Snart kommer mer info här!

%d bloggare gillar detta: