om UTANFÖR BOXEN GRÖN

ett projekt med följande underrubriker:

  -resursvård      -eko-synergier      -odlingslogistik     -energiekonomi        

 -resilient livsföring     -finurligt entreprenörskap   -samverkan

Projektets mest aktiva fas är naturligtvis år 2020 då den årslånga kursen genomförs. Efter det ska resuméer om undervisningen m.m. fortfarande finnas tillgängligt här på denna hemsida så att många fler personer blir inspirerade och tar aktivt ansvar.

Kursen har erbjudits personer boende i alla berörda kommuner inom vårt Leaderområde Gästrikebygden; Hofors, Sandviken, Gävle och Ockelbo. D.v.s. deltagare förväntas vara personer som är intresserade av odling och miljöfrågor och/eller tillräckligt insatta i klimatförändringarnas konsekvenser för att vilja lära sig mer om hur vi kan bli mer självförsörjande som individer/familjer/grannar i samverkan i byar eller i större ”närområden”. Förhoppningen är förstås också att deltagarna är beredda att engagera sig för att bidra till utvecklingen av lokalt och regionalt utvecklingsarbete för hållbarhet ur flera aspekter. Det är också just det vi får inspiration till av lärarna och av varandra i kursen!

Själva undervisningen har Leader Gästrikebygden och Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling så generöst beviljat all finansiering till! Så det enda deltagarna behöver betala för är kostnader för luncher, fikor och omkostnader för att bereda förtäringen och ett litet bidrag för lokalrelaterade kostnader och förbrukningsvaror på kursgården. Undervisningen är nu igång och det finns inte plats för fler deltagare. MEN du som följer denna hemsida får mail när vi uppdaterar! Det blir både referat från undervisning, erbjudanden om korta workshops och annat.


%d bloggare gillar detta: