Styrgruppen

Bakgrunden till detta projekt och kursen som ska ges under 2020 är att vi ju är en växande skara människor i hela världen som menar att vi behöver lära oss mer, inspireras, peppa varandra. Och att vi alla genom våra kontaktnät kan sprida idéer och kunskap för att öka samarbete på många sätt med målet att vi ökar vår självförsörjningsgrad och resiliens.

Några lokala krafter här i Gästrikebygden som delar den här sortens tankar utgör styrgruppen för detta projekt, de presenteras på denna sida. Marjo fick idén till projektet och började i februari 2019 att skriva projektplan och kontakta många tänkbara samarbetspartners, både föreningar och lärare som skulle passa in. Leader Gästrikebygden och Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling har tillstyrkt idéerna. Under senhösten 2019 har alla i styrgruppen träffats och detaljplaneringen har verkställts. Nu har vi glädjen att erbjuda kursen och hoppas att många i vår bygd; Leader Gästrikebygden tar chansen. I mån av plats kan ev. personer från andra håll få delta, det är Leaders beslut.

Marjo Marthin är initiativtagare till projektet och kursen. Hon vill inspirera fler till att planera för en säkrare framtid och att vi ska kunna samarbeta på allt fler sätt i våra närområden. För egen del är hon inne på att vidareutveckla den egna gårdens odlingar och djurhållning mot ökad självförsörjning. F.ö. är Marjo mycket engagerad i lerbygge och gården är etablerad som Sveriges första och enda folkbildningsgård för ekobygg med lera. Just om det finns mer info på hemsidan www.ekobyggmedlera.se

Stephen är numera pensionär och bor i Hofors och experimenterar med det han kallar för ”framtidens köksträdgård”. Stephen har en bakgrund som Programchef på Ericsson, VD för ett vattenreningsföretag och hållbarhets-konsult. Stephen är också känd som medgrundare till Omställningsrörelsen och ekogemenskapen Änggärdet.
Stephens Webbsida: stephenhinton.org

Foto: Maj-Lis Koivisto

Eva Pettersson växte upp på en liten grönsaksgård på Gotland. Hon har sedan dess hunnit med mycket men odlandet har alltid följt henne. Sedan 2014 är Eva även certifierad permakulturdesigner. De senaste 4 åren har hon bott i Järbo, där hon självklart odlar till eget behov. Med sitt stora engagemang för ett kemikaliefritt och naturligt jordbruk som är bra för natur, djur och människor har Eva skrivit boken ”Lätt att odla naturligt” med en önskan om att många fler börjar odla sin mat. Evas hemsida: naturligodling.com/lattodlanaturligt

Monica är trädgårdsingenjör och egenföretagare från Järbo. Hon driver tillsammans med sin familj ett sågverk där man fokuserar på att ta fram högkvalitativt virke för bland annat byggnadsvården. Hyggesfritt, tätvuxet och småskaligt är ledord för Monica och hennes familj. Monica har även ett stort intresse för grönsaksodling och hur man kan få sin bygd och dess befolkning att se sin egen potential och därmed bli mer resilient. 

Ann-Helen Persson, jobbar som projektledare på Föreningen MatVärden som arbetar för ökad produktion av lokalt producerad mat och dryck i länet.

Robert Eklund är mjölkbonde i Järbo med ett 30 tal kor i KRAV godkänd produktion, de flesta korna är fjällkor. Har sambo och 3 söner och drivit lantbruk sedan 1996. Jag är mycket intresserad av historia i alla dess former men speciellt jordbrukshistoria och gamla arbetsmetoder. Vi har även arbetshästar på gården och de ska användas mer i verksamheten vartefter. Vi säljer köttlådor direkt till kund samt mjölk till gårdsmejerier och restauranger. Vi ser en framtid i lokalt producerade produkter av alla slag för en levande bygd med diversifierade jordbruk där alla resurser används, såväl åker som utmark, för att skapa en hållbar matproduktion.

%d bloggare gillar detta: