Vad ska komma ut av kursen

Projektet som vi sökt bidrag för, och som nu är igång med undervisningen går ut på att planera och genomföra en utbildning med fokus på ökad odling och ökad försäljning av lokalproducerade råvaror och mathantverk, samt att vi tillsammans ska inventera och stimulera sätt genom vilka vi kan finna former för samverkan t.ex. vad gäller odling och/eller gemensamt organiserad försäljning till andra boende i vårt Leaderområde; Gästrikebygden, (D.v.s. kommunerna Hofors, Sandviken, Gävle och Ockelbo.)

Förhoppningen är att kursen ska rusta deltagarna med kunskaper inom                odling – med olika ambitionsnivå –  och tillvaratagande på så många sätt som möjligt både av vår egen energi och av många sorters resurser. Därtill ska deltagarna få  kunskaper om regler som rör försäljning av råvaror och egenproducerat mathantverk.

Vi kommer under kursen också att  inventera och tillsammans försöka bygga upp lokala och regionala nätverk för samverkan inom vårt Leader-område. Samverkan kan gälla allt vi kan tänkas behöva i kommande tider…  och slutligen men inte minst: analys av våra respektive närområden för att kartlägga resurser som kan tillvaratas än mer och i samverkan.

Detta fokus är tänkt att rusta deltagarna så att de mer och mer under och sedan förstås efter kursen i allt högre grad kan vara självförsörjande på egna grödor och/eller sälja sina produkter och på flera sätt samverka för ökad självhushållning på våra respektive orter och ha funnit former för samverkan med flera personer i hela vårt Leader-område. … och i förlängningen av projektet, gärna i än vidare kretsear.  Detta är högsta prioritet i vår tid och det yttersta målet med denna kurs. Deltagarna förväntas bli ”ambassadörer” för denna typ av livsstilsförändringar. 

I projektplanen ligger också med att undervisningen ska dokumenteras. Vi i styrgruppen tänker oss att det görs i form av en resumé efter varje moment. Sammanfattningar av föreläsningarna och vad de inspirerar till är tänkta att publiceras här på hemsidan. På så sätt blir många impulser och mycket kunskap åtkomliga för många fler personer än deltagarna på kursen, dessutom tillgängligt långt efter att undervisningen är slut i december 2020.

%d bloggare gillar detta: