Våra Lärare

Det är ett imponerande ”stall” av lärare som vi lyckats boka till våra kurstillfällen. Bara föreställ dig hur mycket du som deltagare kan få lära av dessa! Och hur inspirerade vi alla kommer att bli!

Här kommer en kort presentation av våra lärare och lite om vad de kommer att prata om:

Anders Persson som kommer att sätta deltagarna på spåren med att kartlägga sina respektive näromräden och inventera samverkansmöjligheter. Samtidigt påtalar han varför det kommer att bli än mycket viktigare att samverka i framtiden…

Eva Pettersson, permakulturist och författare till boken ”Lätt att odla naturligt”. Hon kommer att berätta om skillnaden mellan konventionella och ekologiska jordbruk. Eva berättar även om hur dagens jordbruk med stordrift och kemikalier påverkar oss själva. vår natur och våra djur, vår mat och vår hälsa. Samtidigt berättar hon vad vi kan göra för att rätta till problemen.

Hans Erik Holmkvist har många strängar på sin lyra. Han är utbildad kock, mathantverkare, köttproducent och arbetsledare och undervisar inom livsmedelsproduktionen vid Högbo Bruk bland annat med råvaror från växthusodlingen. Hans Erik har således stor kunskap och förmågan att inspirera till hållbar utveckling med maten i fokus.

Ann-Helen Persson representerar Matvärlden Gävleborg. Hon kommer framförallt att vara processledare där deltagarna under hennes ledning får fundera djupare på hur var och en vill tillämpa kunskaper som förmedlas på kursen. Ann-Helen kommer även att berätta om REKO-ringar och andra lokala och regionala försäljningsmöjligheter och vad man som primärproducent får göra med råvarorna.

Stefan Olander kommer att hjälpa oss att förstå odlingslandskapets förändring genom tiden och värdet av biologisk mångfald och vad vi var och en kan göra för att vidmakthålla och stimulera mångfalden.

Johannes Wätterbäck som tillsammans med sin sambo Theres Lundén ligger bakom ”Farbror grön” är den av lärarna som kommer att vägleda deltagarna i hur man kan odla året om. Han berättar om finurliga sätt att återbruka många sorters förpackningar istället för att köpa specialgrejor för odlingar. Johannes har ett tydligt kretsloppstänkande och inspirera bl.a. till att ta tillvara platser för odling överallt både utomhus och inomhus.

Pär Eklund, ekologisk odlare med andelsjordbruk och försäljning av matkassar sedan 2008 (Alsike Trädgård). Han har sedan åtta år drivit distanskursen Småskalig ekologisk odling via Färnebo folkhögskola. I vårt koncept kommer han att undervisa vid ett par tillfällen. Fokus kommer att ligga på ekologisk odlingsplanering med växtföljd, gröngödsling, växtnäring, växtsjukdomar och bäddplanering. Pär kommer också hålla i en fältvandring hos Böle grönsaker i Ockelbo.

Eva Matthiasson är författare till  boken ”Skörda regnvatten” där hon i ord och bild presenterar exempel på ett hållbart trädgårdsbruk med vatten i fokus. Syftet är att göra trädgårdsodlingen mindre känslig för klimatförändringarna som ger oss torrperioder och mycket regn på kort tid, samt hur vi gör oss oberoende av kommunalt renat vatten i trädgården. Konkreta exempel på regnträdgårdar som anlagts visas både i boken och vid undervisningen på denna kurs. Så även andra klimatsmarta val i trädgården som rör pollinering, mångfald och val av växter. Allt detta syftar till att inspirera den enskilde trädgårdsodlaren att göra en insats för miljön och samtidigt få en hållbar och vacker trädgård.

Hans-Olof Lönn som är engagerad i ett mångfacetterat arbete för hållbart skogsbruk kommer att låta deltagarna få veta mer om bland annat naturens egna – helt naturligt impregnerade – trä; fetveden. Vi får också följa med ut i hans skog och vara med om att barka träd för att framställa just fetved.

Agneta Magnusson, författare och känd odlingprofil kommer att föreläsa utifrån sin senaste bok ”Gråärter, rovor – och den älskade kålroten”. Hon kommer också att ta upp värdet av att vi bevarar gamla härdiga sorter av lokala köksväxtfröer (ärter, bönor, bondbönor, rovor, kålrötter, vitbetor, haverrot med flera). Hon är ”ålderman” inom fröodlarföreningen Sesam och bidrar både där och här på vår kurs med mycket kunskap om hur vi kan rädda härdiga lokala grödor och göra oss oberoende av genmanipulerade fröer och grödor.

Börje Remstam ger en föreläsning om organisk biologisk odling och sitt sätt att odla med snart 40 års täckodling och sitt resultat med ogräsfri jord där både grävning och vattning är så gott som onödig liksom gödsling. Han har inte heller någon kompost att gräva om. Han tar naturligtvis upp hur viktigt det är att vi skapar bra miljö för maskar och andra jordlevande varelser som i sin tur gör vår odlingsjord fertil och näringsrik så att vi får så rika skördar som möjligt.

Martin Gustafsson är trädgårdsmästare bosatt i Stjärnsund. Han har lång erfarenhet av att jobba med och undervisa om permakultur, ätbara växter och skogsträdgårdar. Han kommer att vägleda och inspirera deltagarna om skogsträdgårdar och odling av frukt, bär och nötter.

Maths Östberg kommer att inviga oss i intressanta fakta om den långa odlingstradition vi står i – inte minst just vi här i Gästrikebygden. Järbo är nämligen del av område till vilket många finnar tog sin tillflykt i slutet av 1500-talet. Området kom att kallas för ”Finnskogsriket” och det sträcker sig från Järbo i sydöst vidare norrut till Bollnäs, därefter västerut mot Edsbyn, ner söderut mot Alfta och Svärdsjö och till sist tillbaka till Järbo. Mer om hur och vad dessa invandrare odlade för sin självförsörjning och vad vi kan ta lärdom av från det får vi veta av Maths.

Dessutom kommer flera personer ur styrgruppen att bidra med sina olika kompetenser och specialområden. Vilka de är och deras inriktningar ser du mer av under fliken ”Styrgruppen”.

%d bloggare gillar detta: